Κύριο μέρος της παρούσας ιστοσελίδας αφιερώνεται στην αναφορά εφαρμογών σε δύσκολες περιπτώσεις που παρουσίασαν μεγάλη επιτυχία, λύνοντας αντίστοιχα προβλήματα.
Στόχος μας είναι, μέσα από την παράθεση τεχνικών στοιχείων, να τεκμηριώνουμε την βελτίωση που πετύχαμε στην συγκεκριμένη εφαρμογή.

Ερωτηματολόγιο που θα συμπληρώνουν οι πελάτες θερμικών κατεργασιών
Η εταιρεία Στασινόπουλος-Uddeholm Χάλυβες ΑΕΒΕ,στα πλαίσια εφαρμογής ενός αξιόπιστου συστήματος διασφάλισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στο βαφείο...
Ερασιτεχνική και επαγγελματική κατασκευή μαχαιριών για κάθε χρήση.
Η εταιρεία μας, με διάθεση πάντα να βοηθά ανθρώπους με μεράκι στις κατασκευές, έχει αποκτήσει πολλούς φίλους που ασχολούνται με την ερασιτεχνική ή επαγγελματική κατασκευή μαχαιριών για κάθε χρήση (οικιακή, κυνήγι).
Το VANCRON 40 στην κοπή μαλακού υλικού
Η κοπή ή η διαμόρφωση μαλακού χαλκού,μαλακού αλουμινίου όπως επίσης μαλακού ανοξείδωτου χάλυβα συνοδεύεται από προσκόλληση υλικού στα κοπτικά καλούπια/μήτρες με αποτέλεσμα τα προιόντα κοπής/διαμόρφωσης να έχουν γραμμές και γδαρσίματα (galling).
To CALDIE σε μαχαίρια περιστροφικής κοπής
Η περιστροφική κοπή, με κύρια εφαρμογή στα σχιστικά μηχανήματα λαμαρινών, απαιτεί στα μαχαίρια τη χρήση χαλύβων υψηλών επιδόσεων, λόγω του μεγέθους και της σύνθεσης των καταπόνησεων που  αυτά δέχονται (τριβή, θλίψη,κρούση,διάτμηση).  
Το UNIMAX σε μαχαίρια πρέσσας ανακύκλωσης scrap σιδήρου.
Είναι γνωστό ότι τα μαχαίρια πρέσσας ανακύκλωσης σιδηρών αντικειμένων, υφίστανται τεράστιες δυνάμεις, με κυρίαρχες της τριβής & της κρούσης.
Θάλαμος κρυογενούς βαφής
Η εταιρεία μας διαθέτει θάλαμο κρυογενούς βαφής για θερμοκρασίες μέχρι -2000C.