Η εταιρεία ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ – UDDEHOLM ΧΑΛΥΒΕΣ ΑΕΒΕ

Ιδρύθηκε το 1953 με την ονομασία Αφοι Γ.Β.Στασινόπουλοι & Σια ΟΕ & αντικείμενο την αποκλειστική εισαγωγή και αντιπροσώπευση των χαλύβων UDDEHOLM Σουηδίας.

Παράλληλα με την εξέλιξη της Ελληνικής αγοράς, εξελισσόταν και η εταιρεία, εκτός της εμπορίας, στους τομείς των θερμικών κατεργασιών χαλύβων και στην τεχνική υποστήριξη σχεδιασμού, επιλογής και χρήσης χαλύβων εργαλείων.

Τώρα η εταιρεία έχει φτάσει στο σημείο να διαθέτει το μεγαλύτερο STOCK σε διαστάσεις (πάνω από 1.600) και σε ποικιλία ποιοτήτων στην Ελληνική αγορά. Επιπλέον υπάρχει δυνατότητα παράδοσης σε χρόνο 10 έως 15 ημερολογιακών ημερών, διαστάσεων και ποιοτήτων, που υπάρχουν σε STOCK στη Σουηδία.

Ακόμα, κάτω από τη συνεχή καθοδήγηση, ενημέρωση και τεχνική υποστήριξη του UDDEHOLM, ένα μικρό και ευέλικτο επιτελείο, σχεδιάζει και υλοποιεί παρεμβάσεις. Στόχος είναι η εξυπηρέτηση, ενημέρωση και επιμόρφωση στους τομείς των χαλύβων εργαλείων και των θερμικών κατεργασιών, δίνοντας ουσιαστικό περιεχόμενο στη φράση :

           
Σήμερα η εταιρεία μας μετά από 60 περίπου χρόνια άψογης συνεργασίας με τον UDDEHOLM, συνεχίζει την προσπάθεια, με στόχο πάντα η ποιοτική κορυφή να μην οφείλεται μόνο στην ποιότητα των χαλύβων αλλά & στην ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

Η εταιρεία απέκτησε την σημερινή ονομασία το 2006 όταν & έγινε η μετατροπή της σε Α.Ε.Β.Ε.

Το χαλυβουργείο του UDDEHOLM
           
Ιδρύθηκε τον 16o αιώνα στο HAGFORS της Σουηδίας. Μετά από πέντε αιώνες παράδοσης στην κατασκευή χαλύβων εργαλείων, με συνεχή έρευνα, δοκιμές & ελέγχους σε κάθε φάση παραγωγής, δεν είναι τυχαίο ότι έχει κατακτήσει την κορυφή της ποιότητας. 
           
Σήμερα το χαλυβουργείο είναι πρωτοπόρο στην κατασκευή υπερκαθαρών χαλύβων με κονιομεταλλουργία, καθώς & στην κατασκευή νέων ποιοτήτων, εστιασμένων στη λύση προβλημάτων.
Οι παραδοσιακές ποιότητες εργαλειοχάλυβων, συνεχίζουν να κατασκευάζονται, διαθέτοντας το ίδιο, εξαιρετικό, επίπεδο ποιότητας που χαρακτηρίζει το εργοστάσιο.