Χάλυβες & κράματα που χρησιμοποιούνται στην βιομηχανία πλαστικών.

Οι χάλυβες & τα κράματα της κατηγορίας αυτής εργάζονται σε θερμοκρασίες λειτουργίας από 100-350°C.
Oι χάλυβες αυτοί χρησιμοποιούνται & σε άλλες χρήσεις, είτε «εν θερμώ», είτε «εν ψυχρώ», είτε σαν χάλυβες ειδικών απαιτήσεων.
Εξάλλου όπως θα διαπιστώσετε αρκετοί χάλυβες συνυπάρχουν σε παραπάνω από μία κατηγορίες.


Εκτενής χρήση του Ramax LH σε βάσεις καλουπιών πλαστικού,Craftsman Tool & Mold, Aurora II, Usa. 

Πλαστικά δοχεία (Tupperware) χυτευμένα σε καλούπι κατασκευασμένο από Uddeholm Mirrax ESR. 

Οδοντόβουρτες κατασκευασμένες σε καλούπι από Uddeholm Stavax ESR
 
Χρήση του Uddeholm Impax Supreme όπως επίσης και του Uddeholm Nimax στην κατασκευή πλαστικών δοχείων καθαρισμού.

Το STOCK στην αποθήκη μας αποτελείται από 1.600 περίπου διαστάσεις σε 21 ποιότητες. Ο μέσος χρόνος παράδοσης των παραγγελιών κυμαίνεται από 24 - 48 ώρες.
Για τις ποιότητες και τις διαστάσεις που δεν υπάρχουν σε STOCK στην Ελλάδα αλλά υπάρχουν στη Σουηδία, μέσος χρόνος παράδοσης 10 - 15 ημέρες.