Το «ρεκτιφιέ» είναι ο συνηθέστερος τρόπος “φινιρίσματος”  μετά την σκλήρυνση των χαλύβων με θερμική κατεργασία.

Η σημασία του είναι εξαιρετικά μεγάλη για την ζωή των καλουπιών, εργαλείων, εξαρτημάτων, ανταλλακτικών κ.λ.π.  

Για το λόγο αυτόν, ο Uddeholm έχει κάνει τεράστια έρευνα και δοκιμές, με αποτέλεσμα την έκδοση του τεχνικού

φυλλαδίου που παραθέτουμε εδώ.

Ελπίζουμε ότι θα είναι  πολύτιμος βοηθός σας, σε περίπτωση χρήσης αυτής της μεθόδου φινιρίσματος.                  Παράδειγμα κακού ρεκτιφιέ.