Οι εγκαταστάσεις μας χωρίζονται σε εκείνες του τμήματος της αποθήκης χαλύβων & σε εκείνες του τμήματος θερμικών κατεργασιών.

Αποθήκη
Υπάρχουν 9 πριόνια κορδέλας & παλινδρομικά, αυτόματα & CNC, που καλύπτουν την κοπή διαστάσεων μέχρι διαμέτρου 525 mm σε στρογγυλά & μέχρι 520 Χ 520 mm σε λάμες. 

Mεγαλύτερες διαστάσεις καλύπτονται με την εισαγωγή από την Σουηδία, εντός 10 έως 15  ημερολογιακών ημερών από την παραγγελία. 
Θερμικές κατεργασίες

Υπάρχουν 15 κλίβανοι, κυρίως ηλεκτρικοί ( 12 ), που καλύπτουν ένα θερμοκρασιακό εύρος 100-1.200°C & ένα πλήθος θερμικών κατεργασιών απλών & εξειδικευμένων. 
Από την πλευρά των διαστασιακών δυνατοτήτων, οι κλίβανοι καλύπτουν διαστάσεις (ανάλογα με την θερμική κατεργασία & τον αντίστοιχο κλίβανο ) μέχρι 760 Χ 860 Χ 1.100 mm. 

Από πενταετίας, η εταιρεία διαθέτει κρυογενικό θάλαμο, για την διεξαγωγή υπομηδενικών κατεργασιών σκλήρυνσης χαλύβων και αποτατικής ανόπτησης μη σιδηρούχων κραμάτων. Περισσότερες πληροφορίες για την εφαρμογή της κρυογενούς σκλήρυνσης εργαλειοχαλύβων μπορείτε να βρείτε εδω.