Χάλυβες που χρησιμοποιούνται «εν ψυχρώ»

Με τον όρο «εν ψυχρώ» εννοούμε θερμοκρασίες λειτουργίας μικρότερες των 200 °C. Οι χάλυβες αυτοί όμως μπορούν να χρησιμοποιηθούν & σε υψηλότερες θερμοκρασίες, είτε λόγω της χημικής τους σύστασης ( εφόσον είναι έντονα κραματοποιημένοι ), είτε στιγμιαία για τις ανάγκες της χρήσης. 

Όμως όλοι οι χρησιμοποιούμενοι «εν ψυχρώ» χάλυβες, χαρακτηρίζονται από την ιδιότητα να δημιουργούν ρήγματα, αν ψυχθούν απότομα με νερό ή μίγματα νερού ( σαπουνόλαδο κ.λ.π ) σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 200 °C

   
   
Το STOCK στην αποθήκη μας αποτελείται από 1.600 περίπου διαστάσεις σε 21 ποιότητες.
Ο μέσος χρόνος παράδοσης των παραγγελιών κυμαίνεται από 24 - 48 ώρες.
Για τις ποιότητες και τις διαστάσεις που δεν υπάρχουν σε STOCK στην Ελλάδα αλλά υπάρχουν στη Σουηδία, μέσος χρόνος παράδοσης 10 - 15 ημέρες