Χάλυβας με βασική χρήση στην διέλαση αλουμινίου, για υποστηρίγματα, κεφαλάρια, μητροθήκες κ.λ.π.

Διαβάστε περισσότερα: 

  • Τεχνικό φυλλάδιο (PDF
  • Οδηγίες Μηχανουργικής Κατεργασίας (PDF)