Είναι κατάλληλος για χρήση σε θερμοκρασίες λειτουργίας μέχρι 650 ºC. Κατασκευάζεται με την μέθοδο ESR & χρησιμοποιείται στην διέλαση χαλκού – ορειχάλκου – αλουμινίου, στην χύτευση με υψηλή πίεση κραμάτων χαλκού – αλουμινίου – μαγνησίου κ.λ.π.

Διαβάστε περισσότερα:

  • Τεχνικό φυλλάδιο (PDF)
  • Οδηγίες Μηχανουργικής Κατεργασίας (PDF)