Χάλυβας με δυνατότητες για μεγάλες σκληρότητες σε σύγκριση με άλλους που χρησιμοποιούνται «εν θερμώ». Βασική χρήση στην θερμή σφυρηλάτηση, αλλά & σε όλες τις άλλες χρήσεις μέχρι θερμοκρασία λειτουργίας 650 °C.

Διαβάστε περισσότερα:

  • Τεχνικό φυλλάδιο (PDF)
  • Οδηγίες Μηχανουργικής Κατεργασίας (PDF)