Ο κορυφαίος χάλυβας για τα καλούπια χυτόπρεσσας αλουμινίου, αλλά & κορυφαίος για μήτρες διέλασης αλουμινίου. Κατασκευάζεται με την μέθοδο ESR & έχει καταπληκτική ολκιμότητα & δυσθραυστότητα σε σκληρότητες ακόμα & 52-54 HRC.

Διαβάστε περισσότερα:
  • Τεχνικό φυλλάδιο (PDF)
  • Οδηγίες Μηχανουργικής Κατεργασίας (PDF)
  • Μηχανικές ιδιότητες σε σκληρότητα 48-50 HRC (PDF)