Σχετικά καινούργιος χάλυβας, υψηλής ομοιογένειας & καθαρότητας ( ESR ), με δυνατότητες υψηλών σκληροτήτων με αποτέλεσμα να δίνει λύσεις σε προβλήματα δυσθραυστότητας κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες ( μαχαίρια ανακύκλωσης μεταλλικών υλικών ).

Διαβάστε περισσότερα:
  • Τεχνικό φυλλάδιο (PDF)
  • Οδηγίες Μηχανουργικής Κατεργασίας (PDF)