Χάλυβας που είναι περίπου ίδιος με τον ALVAR . Χρησιμοποιείται στην διέλαση αλουμινίου για δευτερεύοντα εργαλεία ( υποστηρίγματα, κεφαλάρια κ.λ.π. ).

Διαβάστε περισσότερα:
  • Τεχνικό φυλλάδιο (PDF)
  • Οδηγίες Μηχανουργικής Κατεργασίας (PDF)