Φθηνό υποκατάστατο του ORVAR 2M , με τις ίδιες χρήσεις αλλά όχι & τις ίδιες αποδόσεις.

Διαβάστε περισσότερα:
  • Τεχνικό φυλλάδιο (PDF)
  • Οδηγίες Μηχανουργικής Κατεργασίας (PDF)