Χάλυβας για την κατασκευή μανελών ( υποδοχέων vidia ), αλλά & διατρητικών εργαλείων ( υποδοχέας σκληρομετάλλων ) στις εξορύξεις μεταλλευμάτων κ.λ.π.

Διαβάστε περισσότερα:
  • Τεχνικό φυλλάδιο (PDF)
  • Οδηγίες Μηχανουργικής Κατεργασίας (PDF)
  • Οδηγίες Μηχανουργικής Κατεργασίας HT (PDF)
  • Μηχανικές ιδιότητες σε σκληρότητα 40-42HRC(PDF)