Χάλυβας κατασκευών πολύ καθαρός, με εξαιρετική κατεργαστικότητα, κατάλληλος για βάσεις & υποστηρίξεις καλουπιών.

Διαβάστε περισσότερα:
  • Τεχνικό φυλλάδιο (PDF)
  • Οδηγίες Μηχανουργικής Κατεργασίας (PDF)