Ο χάλυβας λαδιού γενικής χρήσεως «εν ψυχρώ», για μικρές μέχρι μέσες αποδόσεις.

Διαβάστε περισσότερα:
  • Τεχνικό φυλλάδιο (PDF)
  • Οδηγίες Μηχανουργικής Κατεργασίας (PDF)