Χάλυβας λαδιού – αέρος, με εξαιρετική αντοχή σε τριβή & εξαιρετική ευκολία σκλήρυνσης ακόμα & σε μεγάλα πάχη, κατάλληλος για ράουλα σωληνομηχανής, αλλά & για κοπή & διαμόρφωση μεταλλικών & μη υλικών.

Διαβάστε περισσότερα:
  • Τεχνικό φυλλάδιο (PDF
  • Οδηγίες Μηχανουργικής Κατεργασίας (PDF)