Ίδιας κατηγορίας με τον SVERKER 3 με επιπρόσθετη κραματοποίηση με Mo & V.
Με καλύτερη κατεργαστικότητα & δυσθραυστότητα από τον SVERKER 3 είναι ο κύριος εκπρόσωπος της κατηγορίας, με δυνατότητες μεγάλων αποδόσεων.

Διαβάστε περισσότερα:

  • Τεχνικό φυλλάδιο (PDF)
  • Οδηγίες Μηχανουργικής Κατεργασίας (PDF)