Κατάλληλος για βαριά χρήση κοπής (κοπή μεγάλου πάχους) & διαμόρφωσης.
Εξαιρετικός στην κατεργασία σκληρού ξύλου με ρόζους.

Διαβάστε περισσότερα:
  • Τεχνικό φυλλάδιο (PDF)
  • Οδηγίες Μηχανουργικής Κατεργασίας (PDF)