Χάλυβας κρούσεως με μεγάλη δυσθραυστότητα, με χρήση εκτός των κρουστικών εργαλείων & στην βιομηχανία σφραγίδων & σταμπαριστικών κάθε είδους.

Διαβάστε περισσότερα:
  • Τεχνικό φυλλάδιο (PDF)
  • Οδηγίες Μηχανουργικής Κατεργασίας (PDF)
  • Μηχανικές ιδιότητες σε σκληρότητα 54-56 HRC (PDF)