Η εξέλιξη της σειράς των SVERKER με ίδιες ιδιότητες αλλά καλύτερη κατεργαστικότητα, καλύτερη δυσθραυστότητα, επιτρέποντας περισσότερα λάθη στην κατασκευή & την χρήση. Στις περιπτώσεις που μετά την βαφή χρησιμοποιούμε ηλεκτροδιάβρωση, η χρήση αντί των SVERKER είναι επιβεβλημένη.

Διαβάστε περισσότερα:
  • Τεχνικό φυλλάδιο (PDF)
  • Οδηγίες Μηχανουργικής Κατεργασίας (PDF)