Αν και χάλυβας για χρήσεις «εν θερμώ» & πλαστικών, λόγω της εξαιρετικής του δυσθραυστότητας & της δυνατότητας επίτευξης υψηλών σκληροτήτων, η χρήση του στην ανακύκλωση, σε δύσκολες περιπτώσεις είναι καταλυτική.

Διαβάστε περισσότερα:
  • Τεχνικό φυλλάδιο (PDF)
  • Οδηγίες Μηχανουργικής Κατεργασίας (PDF)