Χάλυβας κονιομεταλλουργίας με βασική κραματοποίηση το Βανάδιο ( 10% ). Με δυνατότητες για σκληρότητες μέχρι 70 HRC, δίνει την λύση για απαιτήσεις αντοχής σε εξαιρετικά μεγάλες τριβές.

Διαβάστε περισσότερα:
  • Τεχνικό φυλλάδιο (PDF)
  • Οδηγίες Μηχανουργικής Κατεργασίας (PDF)