Χάλυβας μέσων – μεγάλων αποδόσεων, βρίσκεται μεταξύ των ARNE & SVERKER. Εξαιρετική λύση σχέσης απόδοσης - τιμής για μεσαίες απαιτήσεις τριβής, δυσθραυστότητας, κατεργαστικότητας κ.λ.π.

Διαβάστε περισσότερα:
  • Τεχνικό φυλλάδιο (PDF)
  • Οδηγίες Μηχανουργικής Κατεργασίας (PDF)