Σχετικά νέος χάλυβας, με μεγάλη δυσθραυστότητα σε υψηλές σκληρότητες. Εξαιρετική λύση σε περιπτώσεις πολυσύνθετων καταπονήσεων, με προαπαιτούμενο την μεγάλη σκληρότητα.

Διαβάστε περισσότερα:
  • Τεχνικό φυλλάδιο (PDF)
  • Οδηγίες Μηχανουργικής Κατεργασίας (PDF)
  • Μηχανικές ιδιότητες σε σκληρότητα 59-61 HRC (PDF)