Χάλυβας κονιομεταλλουργίας μέσης κραμάτωσης, ευρείας χρήσης σε κοπή, & διαμόρφωση.

Διαβάστε περισσότερα:
  • Τεχνικό φυλλάδιο (PDF)
  • Οδηγίες Μηχανουργικής Κατεργασίας (PDF)