Χάλυβας κονιομεταλλουργίας υψηλής κραματοποίησης. Ταχυχάλυβας υψηλών αποδόσεων. Χάριν της χημικής του σύστασης μπορεί να εργαστεί & σε υψηλές θερμοκρασίες . Εξαιρετικός σε ταυτόχρονη δυσθραυστότητα & υψηλή σκληρότητα. 

Διαβάστε περισσότερα:
  • Τεχνικό φυλλάδιο (PDF)
  • Οδηγίες Μηχανουργικής Κατεργασίας (PDF)