Χάλυβας κονιομεταλλουργίας εξαιρετικά μεγάλης κραματοποίησης. Χάλυβας υψηλού κόστους αλλά & υψηλότατης αντοχής & απόδοσης. Έχει δυνατότητες να πλησιάσει σε σκληρότητες τα σκληρομέταλλα ( vidia ) & πολλές φορές τα αντικαθιστά.

Διαβάστε περισσότερα:
  • Τεχνικό φυλλάδιο (PDF)
  • Οδηγίες Μηχανουργικής Κατεργασίας (PDF)