Ο κατεξοχήν χάλυβας για καλούπια μη διαβρωτικών πλαστικών μέσης & μεγάλης απόδοσης. Ταυτόχρονα λόγω της απαερίωσης εν κενώ & της πολύ μικρής περιεκτικότητας σε θείο, είναι κατάλληλος για εφαρμογή της μεθόδου photo – etching ( απομίμηση ξύλου, δέρματος κ.λ.π. σε πλαστικό ).

Διαβάστε περισσότερα:

  • Τεχνικό φυλλάδιο (PDF)
  • Οδηγίες Μηχανουργικής Κατεργασίας (PDF)
  • Μηχανικές ιδιότητες στη σκληρότητα παράδοσης (PDF