Βηρυλιούχος χαλκός στα 40 HRC με εξαιρετική θερμική αγωγιμότητα, κατάλληλος για διαβρωτικά & μη πλαστικά, κατάλληλος ακόμα & για την βιομηχανία τροφίμων.

Διαβάστε περισσότερα:

  • Τεχνικό φυλλάδιο (PDF)
  • Οδηγίες Μηχανουργικής Κατεργασίας (PDF)