Χάλυβας που εργάζεται συνήθως εν θερμώ, αλλά ταυτόχρονα είναι μια εξαιρετική λύση για καλούπια πλαστικών ολικής βαφής. Πλεονεκτήματα η εξαιρετική δυσθραυστότητα, η πολύ καλή θερμική αγωγιμότητα & η εξαιρετική λειαντικότητα.

Διαβάστε περισσότερα:

  • Τεχνικό φυλλάδιο (PDF)
  • Οδηγίες Μηχανουργικής Κατεργασίας (PDF)