Προβαμένος χάλυβας που δουλεύει συνήθως «εν θερμώ», εξαιρετικός για μικρά εξαρτήματα σε καλούπια πλαστικών που χρειάζονται εξαιρετική δυσθραυστότητα.

Διαβάστε περισσότερα:

  • Τεχνικό φυλλάδιο (PDF)
  • Οδηγίες Μηχανουργικής Κατεργασίας (PDF)