Βέργες TIG IMPAX για εφαρμογή σε καλούπια πλαστικών. Είναι τόσο τέλεια η συμφωνία χημικής σύστασης με τον χάλυβα IMPAX ώστε συνήθως δεν φαίνεται η παρέμβαση που έχουμε κάνει.

Διαβάστε περισσότερα:

  • Τεχνικό φυλλάδιο (PDF)
  • Οδηγίες Μηχανουργικής Κατεργασίας (PDF)