Εξαιρετικής καθαρότητας χάλυβας κατασκευών για καλούπια πλαστικών.

Διαβάστε περισσότερα:

  • Τεχνικό φυλλάδιο (PDF)
  • Οδηγίες Μηχανουργικής Κατεργασίας (PDF)