Προβαμένος χάλυβας κατασκευών κατάλληλος για καλούπια πλαστικών ( βάσεις, υποστήριξη, πλάκες εξολκέων κ.λ.π.) υψηλής αντοχής.

Διαβάστε περισσότερα:

  • Τεχνικό φυλλάδιο (PDF)
  • Οδηγίες Μηχανουργικής Κατεργασίας (PDF)