Χάλυβας που δουλεύει συνήθως «εν ψυχρώ», κατάλληλος για καλούπια πλαστικών υψηλής δυσθραυστότητας.

Διαβάστε περισσότερα:

  • Τεχνικό φυλλάδιο (PDF)
  • Οδηγίες Μηχανουργικής Κατεργασίας (PDF)