Χάλυβας κονιομεταλλουργίας για χρήσεις «εν ψυχρώ», επίσης & για εξαρτήματα καλουπιών πλαστικών, με μεγάλη σκληρότητα & μεγάλη δυσθραυστότητα.

Διαβάστε περισσότερα:

  • Τεχνικό φυλλάδιο (PDF)
  • Οδηγίες Μηχανουργικής Κατεργασίας (PDF)