Κράμα χαλκού με σκληρότητα περίπου 30 HRC, με εκπληκτική κατεργαστικότητα & θερμική αγωγιμότητα, κατάλληλο για καλούπια πλαστικών τεράστιας παραγωγικότητας.

Διαβάστε περισσότερα:

  • Τεχνικό φυλλάδιο (PDF)
  • Οδηγίες Μηχανουργικής Κατεργασίας (PDF)