Χάλυβας κονιομεταλλουργίας με βασική κραματοποίηση το Βανάδιο ( 10% ). Με δυνατότητες για σκληρότητες μέχρι 70 HRC, δίνει την λύση για απαιτήσεις αντοχής σε τριβή εξαιρετικά μεγάλες, παρουσιάζει δυσκολία στην κατεργασία & το ρεκτιφιέ, αλλά δίνει λύσεις σε απαιτήσεις μεγάλης παραγωγικότητας.

Διαβάστε περισσότερα:

  • Τεχνικό φυλλάδιο (PDF)
  • Οδηγίες Μηχανουργικής Κατεργασίας (PDF)