Χάλυβας κονιομεταλλουργίας, εξέλιξη του VANADIS 4, εξαιρετικός στην κοπή & διαμόρφωση μαλακών μετάλλων, αλλά & στην κοπή & διαμόρφωση μεγάλου πάχους ανοξείδωτων & μη χαλύβων.

Διαβάστε περισσότερα:

  • Τεχνικό φυλλάδιο (PDF)
  • Οδηγίες Μηχανουργικής Κατεργασίας (PDF)