Χάλυβας κονιομεταλλουργίας μέσης κραμάτωσης, ευρείας χρήσης σε κοπή, & διαμόρφωση. Μαζί με τον χάλυβα VANADIS 23 αποτελούν τις συνήθεις λύσεις για απαιτήσεις μέχρι 200 % καλύτερες από τους συμβατικούς ταχυχάλυβες.

Διαβάστε περισσότερα:

  • Τεχνικό φυλλάδιο (PDF)
  • Οδηγίες Μηχανουργικής Κατεργασίας (PDF)