Χάλυβας κονιομεταλλουργίας υψηλής κραματοποίησης. Ταχυχάλυβας υψηλών αποδόσεων. Χάριν της χημικής του σύστασης μπορεί να εργαστεί & σε υψηλές θερμοκρασίες . Εξαιρετικός σε απαιτήσεις ταυτόχρονης δυσθραυστότητας & υψηλής σκληρότητας. Μαζί με τον VANADIS 60 αποτελούν τους ταχυχάλυβες με απόδοση μεγαλύτερη από 300 % σε σχέση με τους συμβατικούς.

Διαβάστε περισσότερα:

  • Τεχνικό φυλλάδιο (PDF)
  • Οδηγίες Μηχανουργικής Κατεργασίας (PDF)