Επαναστατικός χάλυβας κονιομεταλλουργίας. Μέσα στην χημική του σύσταση περιλαμβάνει 2 % άζωτο, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται νιτρίδια στη μάζα του, που του δίνουν αξεπέραστες ιδιότητες, στην διαμόρφωση & κοπή των μαλακών μετάλλων.

Διαβάστε περισσότερα:

  • Τεχνικό φυλλάδιο (PDF)
  • Οδηγίες Μηχανουργικής Κατεργασίας (PDF)