Ο κατεξοχήν χάλυβας για χρήση «εν θερμώ», χρησιμοποιείται σε όλες τις χρήσεις μέχρι θερμοκρασία λειτουργίας 550 °C . Βασικές χρήσεις, στην διέλαση Αλουμινίου, χύτευση με υψηλή πίεση αλουμινίου – μαγνησίου – ψευδαργύρου (χυτόπρεσσα) κ.λ.π.

Διαβάστε περισσότερα:

  • Τεχνικό φυλλάδιο (PDF)
  • Οδηγίες Μηχανουργικής Κατεργασίας (PDF)