Το συναντούμε & στις χρήσεις «εν ψυχρώ», όμως η κύρια χρήση του είναι στα πλαστικά. Με σκληρότητα 40 HRC, πολύ καλή κατεργαστικότητα, εξαίρετη συγκολλησιμότητα, είναι μια ιδανική περίπτωση χρήσης σε μη διαβρωτικά πλαστικά.

Διαβάστε περισσότερα:

  • Τεχνικό φυλλάδιο (PDF)
  • Οδηγίες Μηχανουργικής Κατεργασίας (PDF)